Barn og oppvekst

Der barn leker og trives, vil det alltid være voksne i nærheten. Der barn leker i timesvis oppstår byliv og menneskemøter. Vi har spisskompetanse på å skape unike, stedstilpassede og morsomme lekeplasser, med det uttrykk som passer inn i omgivelsene og gir talløse utfordringer for store og små. Vi bistår gjerne i hele prosessen fra konseptutvikling, detaljutforming, lekeplass-sikkerhet, søk og oppfølging i byggefase.