Image Image Image Image Image

29

sep

Ærespris for Ensjø-prosjektene

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim fikk NLAs ærespris for 2019 for Ensjø-prosjektene. Prisen ble delt ut under IFLA-konferansen i Oslo, som er en stor konferanse med ca 1400 landskapsarkitekter fra inn- og utland. IFLA er den internasjonale foreningen for landskapsarkitekter, International Federation of Landscape Architects. Det er en stor ære å bli anerkjent av våre kollegaer i bransjen, og vi er stolte over å ta i mot prisen. Den viktigste anerkjennelsen får vi likevel av de som bruker parkene, bekkedragene og gatene til daglig, og som vi håper får en litt bedre hverdag på grunn av innsatsen som er lagt ned. På Ensjø er det satt sammen mange små og store brikker for å skape et mer bærekraftig byliv, alt fra bekkeåpningsprosjekter, dammer, gjennomgående gang- og sykkelveitraseer, romslige og grønne gater, og rause parkdrag. Tusen takk!

Tusen takk også til våre oppdragsgivere @bymiljoetaten
og @oslovann og vår samarbeidspartner gjennom mange år @norconsult!

B&L har vært underleverandør for Norconsult i Ensjøprosjektene.
Norconsult har hatt oppdragsledelse og ivaretatt alle rådgivende ingeniørfag.

Noen utdrag fra pressemeldingen:

Prosjektet er blant de store og viktige bytransformasjonsprosjektene som definerer vår tids landskapsarkitektoniske idealer der naturen får sette premissene for byutformingen. Som byplanleggere har landskapsarkitekter i mange år forsøkt å snu på arvegodset etter tidligere tiders bilbaserte idealer. Ensjøbyen er et tydelig eksempel på at man tar steget vekk fra bilbyen og igjen gjør byene grønnere og mer attraktive for både mennesker og dyr. Gjenåpning av Hovinbekken har vært det viktigste grepet i denne transformasjonsprosessen – med gjenskaping av natur som planverktøy. Et ønske for senere arbeider for fremtidige transformasjonsområder må være at det legges enda sterkere prioriteringer på arbeidet for å bevare eller gjenskape det grønne grepet i prosessen.

Bjørbekk & Lindheim har gjennom en sammenhengende planperiode på 12 år arbeidet målrettet med prosjektering av både gater, parker, plasser og bekkeåpningsanlegg for å bidra til å etablere en stedsidentitet for Ensjøbyen. Prosjektene har bidratt til å forandre områdets karakter fra utflytende asfaltørken i 2006 til en frodig og attraktiv bydel i 2019. Hovinbekken fremstår igjen som den sentrale nerven gjennom hele Ensjølandskapet slik den eng gang lå og definerte landskapet for over 100 år siden.

Prosjektet vinter om sterk utholdenhet og urokkelig fokus på stedets muligheter gjennom målrettet formgivning og en tydelig bevissthet om detaljene.