Image Image Image Image Image

15

nov

​Landskapsarkitekt/​ Landskapsingeniør/​ Anleggsgartner

  • By admin

Vi søker folk med spisskompetanse på detaljprosjektering og tekniske løsninger

 
Vi har for tiden mange spennende og utfordrende oppdrag og søker etter en dedikert person som har kunnskap og interesse for detaljprosjektering, anleggsbeskrivelser og praktisk gjennomføring av prosjekter. I dag har vi en svært erfaren landskapsingeniør som bistår de fleste prosjekter med beskrivelser og kvalitetssikring av løsningsvalg for utførelse. Nå søker vi en person som kan være med å utvide vår kapasitet og satsning innen teknisk kompetanse i prosjektering- og byggefase. Søkere bør enten ha mye praktisk erfaring med detaljprosjektering og byggeoppfølging, eller ha mye erfaring fra byggeplass.

 

Arbeidsoppgavene til vår nye medarbeider vil primært være rettet mot å jobbe i prosjektteam med utvikling av tekniske løsninger, materialbruk og produktutvalg. Du vil jobbe med mengdeberegninger, kostnadsoverslag, beskrivelser (NS3420, Prosesskode og Ytelsesbeskrivelser) og ha ansvar for byggeoppfølging ute på anlegg.
Vi ser etter folk som bidrar med faglig engasjement, pågangsmot, gode samarbeidsevner og trives med selvstendig arbeid innenfor et faglig fellesskap. Det er en fordel om du har god kjennskap til ISY/ G-prog beskrivelse, eller tilsvarende program for beskrivelser, forstår metodikken og har en systematisk tilnærming til oppbygning av beskrivelser. Du bør beherske digitalt tegneverktøy eller være innstilt på å lære deg dette.

Bjørbekk & Lindheim er et solid firma med lang fartstid i faget, og samtidig et innovativt og framtidsrettet kontor med et sterkt faglig fellesskap og godt arbeidsmiljø. Våre prosjekter utvikles i et bærekraftig perspektiv der menneske og miljø står i sentrum. Vi har en felles visjon om å lage vakre og funksjonelle uterom som fremmer mangfold og likeverd. Firmaet har som målsetting å holde et høyt faglig nivå og bidra til å videreutvikle landskapsarkitekturfaget. Vi har en svært variert prosjektportefølje med oppdrag i ulik skala og alle utviklingsfaser – fra masterplan og mulighetsstudier til detaljprosjektering og bygging. Alle prosjekter utvikles i tverrfaglige team og i nære relasjoner med ulike faggrupper og gode samarbeidspartnere.

Vi ser fram til å høre fra deg, og håper du er vår nye medarbeider! 

Søknad med CV og referanseprosjekter sendes til post@blark.no innen 8. desember.
Søknader behandles konfidensielt.
Spørsmål kan rettes til daglig leder, Line Løvstad Nordbye / lln@blark.no / 97 65 02 04

For mer info om oss:
www.blark.no / www.facebook.com/bjorbekk.lindheim