Bjørbekk & Lindheim er et solid og innovativt fagmiljø for landskapsarkitekter med stort samfunnsengasjement. Vår kunnskap strekker seg fra store grep for bærekraftig by- og stedsutvikling, — til design og tverrfaglig detaljprosjektering.

Ambisjonen er alltid at våre klima- og miljømål konkretiseres i vakre og funksjonelle anlegg som bidrar til livskvalitet og god folkehelse.

Utvalgte prosjekter