Image Image Image Image Image

30

nov

Vi søker landskapsingeniør / erfaren anleggsgartner

  • By admin

Vil du jobbe med tekniske løsninger, sikre høy kvalitet i prosjekter og sørge for at vi bygger gode uterom?

Vi har for tiden mange spennende og utfordrende oppdrag og søker etter en dedikert person som brenner for anleggsbeskrivelser og kan bidra i den den praktiske gjennomføringen av prosjekter. Bjørbekk & Lindheim har stort fokus på kreativitet og innovasjon innen løsningsvalg, materialbruk, funksjonalitet og design, og vi ser etter en person som kan bidra med teknisk innsikt på dette fagfeltet.

Vi har allerede i dag en svært erfaren landskapsingeniør som bistår de fleste prosjekter med teknisk spisskompetanse og kvalitetssikring av beskrivelser og løsningsvalg. Nå søker vi en person som kan supplere denne rollen – en person som enten har mye praktisk erfaring, eller som gradvis kan bygge opp en solid teknisk kompetanse.

Arbeidsoppgavene til våre landskapsingeniører er blant annet å bistå ulike prosjekter med innspill på tekniske løsninger, materialbruk og produktutvalg.

Du vil jobbe med mengdeberegninger, kostnadsoverslag, beskrivelser (NS3420, Prosesskode og Ytelsesbeskrivelser) og ha ansvar for byggeoppfølging ute på anlegg.

Vi ser etter folk som bidrar med faglig engasjement, pågangsmot, gode samarbeidsevner og trives med selvstendig arbeid innenfor et faglig fellesskap.

Det er en fordel om du har god kjennskap til ISY/ G-prog beskrivelse, eller tilsvarende program for beskrivelser, forstår metodikken og har en systematisk tilnærming til oppbygning av beskrivelser. Du bør beherske digitalt tegneverktøy eller være innstilt på å lære deg dette.

Bjørbekk & Lindheim er en av partnerne i Team Urbis som vant konkurransen om nytt Regjeringskvartal. Vi har nylig levert et stort utviklingsprogram for Oslo S-området og har vært ansvarlig for uteområder for flyplassene på Gardermoen og Flesland. For tiden jobber vi med områdeutvikling og blågrønne strukturer på Ensjø og Hovinbyen der utendørs fellesarenaer, infrastruktur og bekkeåpning står i fokus. Vi har ansvar for ny sentrumsutvikling på Stabekk, skoleprosjekter i Hammerfest, Kongsvinger, Hønefoss og Oslo, prosjekter knyttet til helse og omsorg i Åndalsnes, Oslo, Bærum og Alta, samt uteanlegg til kultur- og idrettsbygg på Jordal i Oslo, Haugesund og Ulsteinvik.

Våre prosjekter er basert på et bærekraftig perspektiv der menneske og miljø står i sentrum. Vi har en felles visjon om å lage vakre og funksjonelle uterom som fremmer variasjon og likeverd. Firmaet har som målsetting å holde et høyt faglig ambisjonsnivå, være innovative, og bidra til å videreutvikle landskapsarkitekturfaget.

Det siste året har Bjørbekk & Lindheim endret eierstruktur ved at de fleste ansatte nå er medeiere. Eierutvidelsen har som formål å legge til rette for at firmaet skal fortsette inn i fremtiden som et sterkt og selvstendig landskapsarkitektfirma der hver enkelt ansatt er avgjørende for å oppnå felles mål og visjoner.

Søknad med CV og referanseprosjekter sendes til post@blark.no innen 17. desember.

Spørsmål kan rettes til daglig leder, Line Løvstad Nordbye / lln@blark.no / 97 65 02 04

For mer info om oss:
www.blark.no / www.facebook.com/bjorbekk.lindheim

Tags |