Image Image Image Image Image

Om oss

ik_bl_gruppebilde_v3_crop

Bjørbekk & Lindheim ble grunnlagt i 1986 av Jostein Bjørbekk og Tone Lindheim, og er et av landets største landskapsarkitektfirmaer.

Vi utformer alle typer uteområder. Vi jobber også med utredninger og konseptvalg i tidligfase. Med et bredt sammensatt team av dedikerte fagpersoner kan vi ta på oss alt fra mindre detaljoppdrag til store, komplekse plan- og prosjekteringsoppdrag. Alle faser av prosjektet ivaretas, ofte i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper. Vi holder til i gamle Hjula Veveri ved Akerselva i bydel Sagene i Oslo. Vi utfører oppdrag over hele landet.

Utgangspunktet for våre prosjekter er alltid stedets kvaliteter og identitet. Vi tilnærmer oss oppgaver fra et menneskelig perspektiv, og er opptatt av å sette oss grundig inn i hvilke behov og muligheter som ligger i hvert enkelt prosjekt. I vårt arbeid ønsker vi å utvikle vakre og funksjonelle landskap – som gir gode møter mellom mennesker i trygge og tilgjengelige omgivelser. I prosjektene har vi fokus på å kombinere løsninger for fysisk aktivitet og rekreasjon med bærekraftige løsninger for grønnstruktur, biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering. God design, solid materialbruk og praktisk tilnærming til gjennomføring og vedlikehold gir våre anlegg lang levetid til glede for mange.

I prosjekteringen velger vi verktøy og arbeidsmetoder ut fra behov i prosjektet. Vi utarbeider ideskisser og illustrasjoner, temaplaner, konseptskisser, 3d-illustrasjoner og bim-modeller, byggetegninger, samt tilbuds- og søknadsmateriale.

Bjørbekk & Lindheim har sentral godkjenning i alle relevante kategorier og tiltaksklasser, og vi er Miljøfyrtårnsertifisert. KS-systemet vårt er bygget opp på basis av Maks10 fra Arkitektbedriftene.

Her kan du lese vår Personvernerklæring.