Image Image Image Image Image

15

nov

Landskapsarkitekt til Regjeringskvartalet

  • By admin

Vi søker landskapsarkitekt med interesse for BIM-prosjektering
 
Bjørbekk & Lindheim er en av partnerne i Team Urbis som jobber med nytt Regjeringskvartal i Oslo. Det er et stort privilegium å være med og forme utviklingen i et av de mest sentrale områdene i byen, og dessuten jobbe i et team av sterkt motiverte og kompetente fagfolk.
Vårt mål er å levere et prosjekt som bidrar til et åpent og inkluderende byliv, og prioriterer innovative og bærekraftig løsninger som setter miljø og fellesskap i første rekke.

Regjeringskvartalet utvikles etter de fremste systemer for digital samhandling, med felles 3D-modeller og full BIM-prosjektering for landskapsarkitektur. Vi opplever at dette er en sentral og viktig kompetanse for prosjektutvikling i framtida, og ønsker å styrke teamet med en person som har en spesiell interesse for prosjektering i 3D. Fortrinnsvis søker vi en landskapsarkitekt med generell fagkunnskap og kompetanse i prosjekteringsverktøy (hovedsakelig Revit og Civil 3D), og god forståelse for digital arbeidsflyt.

Prosjektteamet er samlokalisert i et tverrfaglig prosjektkontor sentralt i Oslo, og alt prosjektarbeid foregår her. Alle medarbeidere i prosjektet må sikkerhetsklareres av norske myndigheter, og søkere bør derfor fortrinnsvis ha norsk statsborgerskap. Vår nye medarbeider vil primært jobbe med Regjeringskvartalet, men kan også i perioder bli engasjert i andre oppgaver og prosjekter.
 
Bjørbekk & Lindheim er et solid firma med lang fartstid i faget, og samtidig et innovativt og framtidsrettet kontor med et sterkt faglig fellesskap og godt arbeidsmiljø. Våre prosjekter utvikles i et bærekraftig perspektiv der menneske og miljø står i sentrum. Vi har en felles visjon om å lage vakre og funksjonelle uterom som fremmer mangfold og likeverd. Firmaet har som målsetting å holde et høyt faglig nivå og bidra til å videreutvikle landskapsarkitekturfaget. Vi har en svært variert prosjektportefølje med oppdrag i ulik skala og alle utviklingsfaser – fra masterplan og mulighetsstudier til detaljprosjektering og bygging. Alle prosjekter utvikles i tverrfaglige team og i nære relasjoner med ulike faggrupper og gode samarbeidspartnere.

Søknad med CV og referanseprosjekter sendes til post@blark.no innen 30. november.
Søknader behandles konfidensielt.
Spørsmål kan rettes til daglig leder, Line Løvstad Nordbye / lln@blark.no / 97 65 02 04
 
For mer info om oss: www.blark.no / www.facebook.com/bjorbekk.lindheim