Main Menu

kontoret
prosjekter
nyheter
pilestredet Park

PILESTREDET PARK - OSLO

Det gamle Rikshospitalet på 70 da er omskapt til et byøkologisk uteanlegg for boliger, skole, barnehager og næring. Vi har prosjektert parker, plasser, byrom og gang-/sykkelveier gjennom området. Gjenbruk av rivningsmateriale, overflatebehandling av overvann, miljøsertifiserte materialer og økologisk forsvarlig drift. Utemøbler og lekeutstyr er spesialdesignet.
Oslo Byes Arkitekturpris 2005 og Statens Byggeskikkpris 2007

Oppdragsgiver: Statsbygg
Ferdigstilt: 2006

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage