Main Menu

kontoret
prosjekter
nyheter
rud Hauger

RUD HAUGER IDRETTSPARK - BÆRUM

Utarbeidelse av reguleringsplan som følge av 1.premie i arkitektkonkurranse 2006. Utvikling av plangrep for trafikkområder, idretts- og svømmehaller og grøntområder med ballløkker.

Reg.plan i samarbeid med Spor arkitekter
Oppdragsgiver: Bærum kommune

Image