Image Image Image Image Image

Blogg

24

nov

Vi har gitt ut bok

  • By admin

I forbindelse med at Bjørbekk & Lindheim i 2016 markerer 30 år siden grunnleggelsen av firmaet, har vi gitt ut bok. Denne boken samler et utvalg av Bjørbekk & Lindheims prosjekter fra de første 30 årene. Vi har ønsket å markere milepælen ved å se oss tilbake og reflektere over hva vi faktisk har arbeidet med i alle disse årene, hvilke spor vi har etterlatt oss. Men boken ønsker også å synliggjøre og løfte fram landskapsarkitekturens betydning, og vise hva landskapsarkitektene kan bidra med i arbeidet for å skape gode felles uterom for oss alle.

Boken er gitt ut på Forlaget Press.

Du kan bla i et utvalg av sidene hos Issuu, du kan kjøpe den på nett her, eller du finner den hos utvalgte bokhandlere i Oslo.

 

bjorbekk-lindheim_spor-2016

15

aug

Holmenveien barnehage

  • By admin

Holmenveien barnehage består av en ny og moderne del som er designet for intensiv bruk, med et nytt stort bygg. Den andre delen er en flott og grønn eplehage i forbindelse med en sveitservilla som er renovert i forbindelse med prosjektet.

Skulpturhagen som åpnet i august 2015 går under navnet «Det gåtefulle berget», og består av 7 ulike dyreskulpturer som henvender seg mot 3 skjulte skatter på et lite fjell i hagen. Barna elsker de alternative lekeapparatene! Kunstneren heter Philipp Dommen og skulpturene er utført i kalkstein og akryl.

Det er Gasa arkitekter som har tegnet nybygget og Nordic som har restaurert Sveitservillaen i hagen.

Holmenveien bhg (3)

Holmenveien bhg (2)

Holmenveien bhg (1)

Holmenveien bhg (4)

 

 

14

jun

Havnepromenaden i Oslo åpnet

  • By admin

Den 9 kilometer lange havnepromenaden i Oslo åpnet 14 juni. Prosjektet etablerer midlertidige fysiske tiltak som synliggjør, leder og viser vei og informerer om hovedstadens sjøfront. De midlertidige tiltakene skal være med på å gjøre Havnepromenaden tilgjengelig i en tidlig etableringsfase.

I 2014 vant GRID design, Bjørbekk&Lindheim, MMW og Halogen konkurransen om prosjektledelsen og koordineringsansvaret for en totalleveranse som omfatter planlegging, prosjektering, produksjon, levering og utplassering av tiltakene langs strekningen. Gruppens arbeid er et prosjekt om byutvikling og identitet uttrykt gjennom arkitektur, landskapsgrep, grafisk design og tegneserien om Krüger og Krogh.

MMW_HAVNEPROMENADEN_npd_030 filipstad_lr

2015-06-14 17_19_01-HAVNEPROMENADEN_pressepakke_mail.pdf - Adobe Acrobat Pro

16

apr

Stilling ledig

  • By admin

LANDSKAPSARKITEKT SØKES

En stadig økende oppdragsmengde gjør at vi utvider våre lokaler og søker etter en dyktig og engasjert landskapsarkitekt som ønsker nye utfordringer.

Bjørbekk & Lindheim er et av landets ledende landskapsarkitektfirmaer. Vi har et høyt faglig ambisjonsnivå og et stort engasjement for å skape vakre og funksjonelle landskap og uterom.
Kontoret har den siste tiden vært gjennom en omorganisering av lederstrukturen og det er stor motivasjon hos de ansatte til fornyelse, samtidig som vi vil videreføre firmaets kjerneverdier.

Vi er i dag en kreativ og solid stab på 24 fagfolk som arbeider med hele spekteret av oppdrag innen landskapsarkitektur. Prosjektene våre varierer i skala, og spenner fra overordnet planlegging til detaljprosjektering. For tiden jobber vi med store transformasjonsprosjekter på Ensjø, Hovinbyen og Bjørvika – skoler, barnehager og helseinstitusjoner mange steder i landet – parker, byrom og gater i byer og tettsteder – sentrumsutvikling, mulighetsstudier og reguleringsplaner i hele Norge.

Vi søker en landskapsarkitekt med mer enn 5 års erfaring – med kompetanse innen formgiving, detaljprosjektering, DAK-prosjektering og prosjektledelse. Kunnskap og erfaring innen 3d- og BIM-prosjektering er en fordel.

Vi tilbyr store faglig utfordringer og spennende arbeidsoppgaver i et sosialt og raust arbeidsmiljø.
Kontoret holder til i lyse, vennlig lokaler ved Akerselva på Sagene i Oslo. Gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Ta kontakt med daglig leder Line Løvstad Nordbye, tlf: 97 65 02 04 / mail: lln@blark.no
og send inn din søknad så snart som mulig til post@blark.no / Sagveien 23a, 0459 Oslo

Søknadsfrist 28.april 2015.

13

mar

Ny ledelsesstruktur

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim har gjennom de siste månedene omorganisert og utviklet kontorets ledelse. Fra 1. februar er Line Løvstad Nordbye daglig leder av Bjørbekk & Lindheim. Line har vært ansatt som landskapsarkitekt i kontoret siden 2002, og har god kjennskap til firmaets faglige forankring og det vide spekteret av arbeidsoppgaver firmaet jobber med. Hun har gjennom de siste årene vært prosjektleder for flere store utbyggingsprosjekter som Nye Bogstadveien i Oslo, Nordlandssykehuset i Bodø og store skoleprosjekter i Larvik og Voss. Ledelsen styrkes samtidig ved at Aina Skjærvø blir firmaets nye tilbudsleder. Aina har vært hos Bjørbekk & Lindheim siden 2001, og har solid erfaring med kontorets virksomhet fra hennes ulike roller i mange prosjekter.

Jostein Bjørbekk er partner og arbeidende styreleder i Bjørbekk & Lindheim. Svein Erik Bergem, Jon Christian Dannevig, Simen Gylseth og Rune Vik fortsetter som faglige ledere. Bjørn Amund Enebo fortsetter som kontorets dataansvarlig. Firmaet har i dag 23 dyktige ansatte og vil fortsatt arbeide aktivt med å skape landskapsarkitektprosjekter av høy kvalitet.

Tone Lindheim starter fra 1. mai opp i stillingen som direktør ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Hun tar permisjon fra Bjørbekk & Lindheim og vil fortsatt sitte i firmaets styre.

16

jan

Naturlige ledelinjer

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim og Narud Stokke Wiig har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen utarbeidet rapporten «Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning». Rapporten omhandler bruk av design og arkitektoniske virkemidler i stedet for kunstige ledelinjer.

Rapporten finnes i bla-eksemplar her, og vil bli lagt ut på hjemmesidene til DIBK og Statens vegvesen. I forbindelse med lanseringen ble det også arrangert et seminar om temaet der Ingvild Nesse presenterte rapporten, og opptak fra seminaret kan lastes ned fra nettsidene til DIBK.

14

jan

Foredrag og publisering

  • By admin

Vi er stadig ute og snakker om prosjektene våre og faget vårt, og bidrar gjerne til kurs og utdanning. Ta kontakt med oss på post@blark.no eller 22040460 for en uforpliktende prat om hva vi kan bistå med. Under ser du en liste over noen av foredragene våre den siste tiden.

Read more…

18

des

God jul!

  • By admin

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

07

des

Tone Lindheim blir ny direktør ved Naturhistorisk museum

  • By admin

Tone Lindheim har takket ja til stillingen som direktør ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Hun har latt seg trigge av det store utviklingspotensialet her, aktualisert av det politisk vedtatte Tøyenløftet. Dette skjer etter 29 år som daglig leder i Bjørbekk & Lindheim. Hun tar permisjon fra Bjørbekk & Lindheim og vil fortsatt sitte i firmaets styre. Overgangen til ny stilling skjer 1. april 2015.

Jostein Bjørbekk fortsetter som daglig leder i Bjørbekk & Lindheim. Sammen med Svein Erik Bergem, Jon Christian Dannevig, Simen Gylseth og Rune Vik forestår han fortsatt den faglige ledelsen i firmaet. Den daglige ledelsen vil bli supplert med gode prosjektledere som har jobbet i firmaet i mange år. Bjørbekk & Lindheim har i dag 23 ansatte og vil fortsette sitt aktive arbeid med å skape landskapsarkitektprosjekter av høy kvalitet.

26

sep

Stedsutvikling i Trofors

  • By admin

Vi har blitt tildelt oppdraget med å utvikle Trofors sentrum i forbindelse med omleggingen av E6 forbi tettstedet. Jobben omfatter adkomstveger, gang- og sykkelveger, kryssløsninger og stedsutvikling i området. Vi har tidligere jobbet med konsekvensutredning av E6-alternativene, og gleder oss til å ta fatt på den videre utviklingen i samarbeid med Statens vegvesen og Grane kommune. Bjørbekk & Lindheim har prosjektlederansvaret, og vi har med oss Structor (ritr), Valor (rib), Rambøll (va), ÅF Lighting (rie) og Novatek (oppmåling).